Nguyễn Thị Hồng

BSCK I
Nguyễn Thị Hồng
BSCK I - Nguyễn Thị Hồng
Khoa Nội tổng hợp PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC - KOSMO TÂY HỒ
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ Đa Khoa Nội Nhi tại ĐH Y Hà Nội (1988)
- Bác sĩ chuyên khoa Cấp I tại ĐH Y Hà Nội (2004)

Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Năm 1985 - 1993: Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Cu Ba
- Năm 1993 - 2017: Bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn
- Năm 2017 - 2018: Bác sĩ Bệnh viện Bắc Hà
- Năm 2019 đến nay: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc