Nguyễn Quang Cảnh

BSCK I
Nguyễn Quang Cảnh
BSCK I - Nguyễn Quang Cảnh
Khoa Nội tổng hợp PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC - TASCO
Kinh nghiệm
Học vấn

- Bác sĩ Đa Khoa Nội Nhi tại ĐH Y Hà Nội (1986)
- Bác sĩ chuyên khoa Cấp I tại ĐH Y Hà Nội (1992)

Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Năm 1977 - 1983: Bác sĩ Đại học Y Hà Nội
- Năm 1983 - 2017: Bác sĩ BVĐK Đức Giang
- Năm 2017 đến nay: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc