Bs Nguyễn Ngọc Ánh

Bs Nguyễn Ngọc Ánh
Bs Nguyễn Ngọc Ánh
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành