Nguyễn Khắc Trinh

BS
Nguyễn Khắc Trinh
BS - Nguyễn Khắc Trinh
Khoa Nhi
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2013)
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 8/2013 đến nay: Công tác tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc