Bs Nguyễn Hà Linh

Bs Nguyễn Hà Linh
Bs Nguyễn Hà Linh
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành