Ngô Nguyễn Thị Tươi

BS
Ngô Nguyễn Thị Tươi
BS - Ngô Nguyễn Thị Tươi
Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (2014)
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 7/2014 đến nay: Công tác tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc