Mai Hồng Vân

Ths.BSNT
Mai Hồng Vân
Ths.BSNT - Mai Hồng Vân
Khoa Tai Mũi Họng & PT Đầu cổ Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc Keangnam
Kinh nghiệm
Học vấn
+ 2015: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội + 2017: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tai mũi họng, Đại học Y Hà Nội + 2018: Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú chuyên ngành Tai mũi họng, Đại học Y Hà Nội
Bằng cấp, học vị
BSĐK
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 2018-2019: Học và làm việc tại khoa Tai Thần kinh, bệnh viện Tai mũi họng trung ương + 2019 đến nay: Làm việc tại bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc