Bs Hồ Trọng Hân

Bs Hồ Trọng Hân
Bs Hồ Trọng Hân
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Yên Ninh
Kinh nghiệm
Học vấn

2007 - 2013: Học viện Y dược học cổ truyền 

2014- 2015: Định hướng chuyên khoa Nội tại Đại học Y Hà Nội 

2018: Chương trình hợp tác đào tạo Việt Nam - Áo 

2022 - 2023: Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng tại Đại học Y Hà Nội

Bằng cấp, học vị
Bác sĩ
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hoạt động chuyên ngành

2014 - nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 

Thành tích giải thưởng

Tham gia các hội thảo: 

- Chương trình Avant: Phục hồi chức năng thần kinh sau đột quỵ 

- Chuyên đề hô hấp và vật lý trị liệu hô hấp trong Nhi khoa 

- Hội thảo thường niên về Cơ Xương khớp 

- Hội thảo thường niên Hội Y học cổ truyền