Đoàn Thị Quang

BSCK I
Đoàn Thị Quang
BSCK I - Đoàn Thị Quang
Khoa Nhi
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1970) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I ( Đại học Y Hà Nội – 1982)
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1971- 1989: Công tác tại khoa Nhi bệnh viện Việt Nam – Cu ba + 1990 – 1994: Chuyên gia y tế Algieri + 1995 – 2000: Trưởng khoa Nội nhi bệnh viện Việt Nam – Cu Ba + 2008 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc