Đoàn Minh Tuấn

BS.CKI
Đoàn Minh Tuấn
BS.CKI - Đoàn Minh Tuấn
Khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

- Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội (2014)

- Tốt nghiệp Định hướng Ngoại tại ĐH Y Hà Nội (2015)

- Tốt nghiệp Định hướng Ung thư tại ĐH Y Hà Nội (2017)

- Tốt nghiệp CK cấp I chuyên ngành Ung bướu tại ĐH Y Hà Nội (2017 – 2019).

Bằng cấp, học vị
BS.CKI
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc từ 2015 đến nay.

Thành tích giải thưởng

- Những bệnh lý ngoại khoa tiêu hóa.

- Những vấn đề về ung bướu.