Đỗ Văn Tọa

BSCK I
Đỗ Văn Tọa
BSCK I - Đỗ Văn Tọa
Khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ Hiện nay đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc