BS. CKI Đỗ Đức Bảo

BS. CKI Đỗ Đức Bảo
BS. CKI Đỗ Đức Bảo
Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn
2011 - 2017: Tốt nghiệp bác sĩ Y học cổ truyền - Học viện Y học cổ truyền Việt Nam
Bằng cấp, học vị
BS CKI
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hoạt động chuyên ngành

2018 - 2019: Công tác tại khoa Phục hồi chức năng - BV hữu nghị Việt Xô 

2020 - 2022: BS CKI Y học cổ truyền - ĐH Y Hà Nội 

2022 - Nay: Công tác tại Khoa Y học cổ truyền - VLTL/PHCN tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh