Đặng Thị Thu Hồng

BSCK I
Đặng Thị Thu Hồng
BSCK I - Đặng Thị Thu Hồng
Khoa Nhi PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC - KOSMO TÂY HỒ
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1978) + Bác sỹ chuyên khoa nhi I
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1979 – 1984: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Hải Phòng + 1984 – 2010: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn Hà Nội + 2010 đến nay: Công tác tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc