Đặng Thị Kim Oanh

TS.BS.
Đặng Thị Kim Oanh
TS.BS. - Đặng Thị Kim Oanh
Khoa Tiêu hóa – Gan – Mật Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh
Kinh nghiệm
Học vấn

- 1971-1977: Tốt nghiệp bác sĩ tại trường Đại học Y Hà Nội 

- 1980: Tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội 

- 1984: Thạc sĩ y khoa 

- 1990: Bác sĩ chuyên khoa cấp 2 và chuyên khoa nội tiêu hóa-gan mật 

- 1993-1994: Bác sĩ nội trú bệnh viện tại Cộng hòa Pháp 

- 1997: Thực tập sinh tại Cộng hòa Pháp 

- 2000: Tiến sĩ y khoa

Bằng cấp, học vị
Tiến sĩ|Bác sĩ
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

- Giảng viên chính bộ môn nội tổng hợp, phân môn Tiêu hóa - gan mật, trường Đại học Y Hà Nội 

- Bác sĩ khoa Tiêu hóa - gan mật Bệnh viện Bạch Mai 

- Hội viên Hội Tiêu hoá - gan mật Việt Nam 

- Hội viên Hội Tiêu hoá Châu Á Thái Bình Bương

Các dịch vụ khám
  • Nội Soi Tiêu Hóa NBI Nhật Bản
  • Khám Và Điều Trị Bệnh Tiêu Hóa