Trần Thị Bích Hà

BSCK I
Trần Thị Bích Hà
BSCK I - Trần Thị Bích Hà
Khoa Sản - Phụ khoa PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC - TASCO
Kinh nghiệm
Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1980) 

+ Bác sĩ chuyên khoa cấp I (2002)

Bằng cấp, học vị
BSCKI
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành

+ 1981 – 2012: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội 

+ 2012 – nay: BS Sản Phụ khoa – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc 

Các dịch vụ khám
  • Khám phụ khoa
  • Thai Sản Và Sinh Con Trọn Gói
Thành tích giải thưởng

Huân chương vì sự nghiệp y tế