Bùi Thị Yến

BSCK I
Bùi Thị Yến
BSCK I - Bùi Thị Yến
Khoa Nhi PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC - TASCO
Kinh nghiệm
Học vấn
+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979) + Bác sĩ chuyên khoa cấp I (Đại học Y Hà Nội – 2001)
Bằng cấp, học vị
BSCK I
Ngôn ngữ
Anh
Hoạt động chuyên ngành
+ 1980-2010: Công tác tại khoa nhi bệnh viện Xanh Pôn + 2012 đến nay: Công tác tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc