Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tại Việt Nam, số lượng lao động nước ngoài tỷ lệ thuận với các dự án đầu tư nước ngoài, sự phát triển này cho thấy nhu cầu muốn xin cấp giấy phép lao động cũng tăng lên. Vậy thủ tục xin cấp mới và xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm những gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Giấy phép lao động là gì?

Giấy phép lao động được định nghĩa là văn bản bằng giấy cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Thông tin nội dung trên giấy phép lao động gồm có:

 • Họ và tên của người lao động nước ngoài
 • Giới tính
 • Ngày tháng năm sinh
 • Quốc tịch hiện nay
 • Trình độ chuyên môn (tay nghề)
 • Tên doanh nghiệp tổ chức làm việc
 • Địa điểm làm việc
 • Vị trí công việc
 • Thời hạn làm việc
 • Tình trạng giấy phép lao động

Nếu công dân nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam. Lưu ý, giấy phép lao động chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định ghi trên giấy phép, nếu hết hạn, người lao động nước ngoài phải xin cấp lại giấy phép (gia hạn giấy phép) theo đúng thủ tục.

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mục 3 trong Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài, cụ thể:

Điều kiện cấp giấy phép lao động (điều 9 Nghị định)

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (điều 10 Nghị định)

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ. (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực)
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực)
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực)
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hàng, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luât.

Thời hạn của giấy phép lao động (điều 11 Nghị định)

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;
 • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
 • Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mục 4 trong Nghị định Số: 11/2016/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động (điều 13 Nghị định)

– Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động

– Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài (điều 14 Nghị định)

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động đã được cấp:

a) Trường hợp giấy phép lao động bị mất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này thì phải có xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

b) Trường hợp thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định này thì phải có các giấy tờ chứng minh;

c) Trường hợp giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này và một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định này;

d) Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 102/2013/NĐ-CPngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì phải có văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại

– Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

– Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Chi phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

– Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu mà người sử dụng lao động phải nộp khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

– Mức thu tối đa đối với từng hoạt động cấp giấy phép như sau:

+ Cấp mới giấy phép lao động: Không quá 600.000 đồng/1 giấy phép.

+ Cấp lại giấy phép lao động: Không quá 450.000 đồng/1 giấy phép.

Khám sức khỏe cho người nước ngoài khi làm giấy phép lao động tại Bệnh viện Hồng Ngọc

Dựa theo danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế, Bệnh viện Hồng Ngọc vinh dự là 1 trong 13 bệnh viện tại Hà Nội được Cục Quản lý khám chữa bệnh và Cục Việc làm công nhận đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ khám sức khỏe cho người nước ngoài (ban hành theo Công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ của Bộ Y tế).

Khi đăng ký thăm khám, khách hàng sẽ được trải nghiệm những dịch vụ y tế chất lượng cao của bệnh viện đẳng cấp 5*:

– Đội ngũ phiên dịch viên chuyên nghiệp, được cấp chứng chỉ phiên dịch y khoa, giúp khách hàng hiểu được chính xác thông tin về tình trạng sức khỏe của bản thân. Đội ngũ này sẽ trực tiếp phiên dịch cho khách hàng trong suốt quá trình khám chữa bệnh, xóa bỏ mọi rào cản về ngôn ngữ giúp khách hàng hiểu được chính xác thông tin về tình trạng sức khỏe của bản thân.

– Đội ngũ bác sĩ thăm khám giỏi chuyên môn, từng công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Bưu Điện, Viện E, Xanh – pôn, Phụ sản Hà Nội…

– Hệ thống trang thiết bị hiện đại, được nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ như máy chụp X – quang ECORAY (Hàn Quốc), hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch của Abbott (Hoa Kỳ)….

– Quy trình thăm khám – trả kết quả nhanh chóng, chính xác.

Chi tiết xem tại: https://hongngochospital.vn/kham-suc-khoe-cap-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/

Bài viết liên quan