Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Tạm ứng chi phí nhập viện

Bạn được yêu cầu ứng trước chi phí điều trị khi nhập viện. Nhân viên Phụ trách Nhập viện sẽ thông báo tổng số tiền viện phí dự tính trong buổi tư vấn trước khi nhập viện.

Khoản tiền ứng trước phải được nộp vào ngày nhập viện. Tiền tạm ứng tối thiểu thường từ 3- 5 triệu đồng, tùy theo tình hình của bệnh nhân.

Đối với các ca phẫu thuật, việc tạm ứng chi phí sẽ phụ thuộc vào tính chất của từng ca mổ ( ca mổ đại phẫu hay mổ thông thường, mổ ngoài giờ hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ…)

Trong quá trình nằm viện điều trị, nếu chi phí điều trị vượt quá số tiền ứng trước, bệnh viện sẽ yêu cầu bạn đóng thêm chi phí vượt trội đó và số tiền cần ứng thêm cho đợt điều trị tiếp theo.

Nếu chi phí điều trị lại tiếp tục vượt quá số tiền đã tạm ứng, nhân viên kế toán sẽ liên hệ với bạn để yêu cầu ứng thêm.

Để biết thông tin chi tiết về khoản viện phí ứng trước, xin vui lòng liên hệ quầy Lễ tân tầng hai hoặc gọi tới số (84-4) 39 275 568.

Nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn!

Bài viết liên quan