Điều trị, theo dõi, chăm sóc Ngày nằm viện
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7

Khám đánh giá bệnh và điều trị

- Hỏi các triệu chứng: đau bụng, chậm kinh, ra máu âm đạo, hoa mắt, chóng mặt, … - Hỏi tiền sử nội ngoại khoa, sản phụ khoa - TD M, T, HA, tình trạng đau bụng 3 lần/ngày

TD M, T, HA, tình trạng đau bụng 3 lần/ngày

   
-TD M, T, HA, tình trạng đau bụng 3 lần/ngày  

Xét nghiệm và CLS

- BetaHCG - Bộ XN cơ bản: CTM, đông máu, glucose, CN gan thận - Điện tim, XQ ngực - Siêu âm XN bổ sung nếu có bất thường XN bổ sung nếu có bất thường - BetaHCG XN bổ sung nếu có bất thường XN bổ sung nếu có bất thường - BetaHCG

Lượng giá

- Đánh giá xem BN có chỉ định điều trị MTX đơn liều không (dựa vào huyết động, nồng độ betaHCG, siêu âm, các XN cơ bản)

Đánh giá tình trạng huyết động, đau bụng

Đánh giá mức độ giảm betaHCG từ N4-N7 để xử trí tiếp

Thuốc

- MTX 1mg/kg liều đầu tiên - MTX 1mg/kg liều thứ 2 nếu betaHCG giảm <15% từ N4-N7 - Nếu betaHCG giảm >15% từ N4-N7: thử lại betaHCG đến khi <5mIU/ml

Sinh hoạt

Nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng

Dinh dưỡng

Ăn uống bình thường

Truyền thông cho người bệnh

- Vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi tương đối tại giường - Vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi tương đối tại giường - Vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi tương đối tại giường - Vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi tương đối tại giường - Vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi tương đối tại giường - Vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi tương đối tại giường - Vận động nhẹ nhàng, nghỉ ngơi tương đối tại giường - Tư vấn theo dõi sát khi có thai lần sau

Thảo kế hoạch ra viện

        - Tư vấn cá dầu hiệu bất thường cần khám lại ngay khi đã ra viện - Hẹn khám lại sau ra viện 1 tuần