Điều trị, theo dõi, chăm sóc Ngày nằm viện
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7…

Khám đánh giá bệnh và điều trị

- Khám: điểm đau, tư thế giảm đau, tầm vận động khớp, cơ lực cánh tay - Điều trị: thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, tư thế giảm đau, tầm vận động khớp, cơ lực cánh tay - Điều trị: thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, tư thế giảm đau, tầm vận động khớp, cơ lực cánh tay - Điều trị: thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, tư thế giảm đau, tầm vận động khớp, cơ lực cánh tay - Điều trị: thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, tư thế giảm đau, tầm vận động khớp, cơ lực cánh tay - Điều trị: thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu

Xét nghiệm và CLS

Xquang, siêu âm, cộng hưởng từ khớp vai Không Không Không Có thể siêu âm chẩn đoán đánh giá mức độ cải thiện

Lượng giá

Tầm vận động khớp vai, đánh giá mức độ đau (thang điểm VAS) Tầm vận động khớp vai, đánh giá mức độ đau Tầm vận động khớp vai, đánh giá mức độ đau Tầm vận động khớp vai, đánh giá mức độ đau Tầm vận động khớp vai, đánh giá mức độ đau

Thuốc

Giảm đau, chống viêm Giảm đau, chống viêm Giảm đau, chống viêm Giảm đau, chống viêm Giảm đau, chống viêm

Sinh hoạt

Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp Tập các bài tập theo hướng dẫn Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp Tập các bài tập theo hướng dẫn

Dinh dưỡng

Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng

Truyền thông cho người bệnh

Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập

Thảo kế hoạch ra viện

Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập, tái khám khi có bất thường