Điều trị, theo dõi, chăm sóc Ngày nằm viện
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7…

Khám đánh giá bệnh và điều trị

- Khám: dấu hiệu Charles – Bell, nếp nhăn trán, trương lực cơ, cảm giác mặt bên liệt - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu, y học cổ truyền - Khám: dấu hiệu Charles – Bell, nếp nhăn trán, trương lực cơ, cảm giác mặt bên liệt - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu, y học cổ truyền - Khám: dấu hiệu Charles – Bell, nếp nhăn trán, trương lực cơ, cảm giác mặt bên liệt - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu, y học cổ truyền - Khám: dấu hiệu Charles – Bell, nếp nhăn trán, trương lực cơ, cảm giác mặt bên liệt - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu, y học cổ truyền - Khám: dấu hiệu Charles – Bell, nếp nhăn trán, trương lực cơ, cảm giác mặt bên liệt - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu, y học cổ truyền

Xét nghiệm và CLS

MRI sọ não tìm nguyên nhân Không Không Không Không

Lượng giá

Dựa trên mức độ cải thiện các dấu hiệu lâm sàng Dựa trên mức độ cải thiện các dấu hiệu lâm sàng Dựa trên mức độ cải thiện các dấu hiệu lâm sàng Dựa trên mức độ cải thiện các dấu hiệu lâm sàng Dựa trên mức độ cải thiện các dấu hiệu lâm sàng

Thuốc

Chống viêm, thuốc bổ thần kinh, vitamin nhóm B liều cao Chống viêm, thuốc bổ thần kinh, vitamin nhóm B liều cao Chống viêm, thuốc bổ thần kinh, vitamin nhóm B liều cao Chống viêm, thuốc bổ thần kinh, vitamin nhóm B liều cao Chống viêm, thuốc bổ thần kinh, vitamin nhóm B liều cao

Sinh hoạt

Bảo vệ mắt Bảo vệ mắt Bảo vệ mắt Bảo vệ mắt Bảo vệ mắt

Dinh dưỡng

Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng

Truyền thông cho người bệnh

Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập
Thảo kế hoạch ra viện Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập, tái khám khi có bất thường