Điều trị, theo dõi, chăm sóc Ngày nằm viện
Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5,6,7…

Khám đánh giá bệnh và điều trị

- Khám: điểm đau, điểm co cứng cơ, hội chứng rễ thần kinh, tầm vận động cột sống cổ - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, điểm co cứng cơ, hội chứng rễ thần kinh, tầm vận động cột sống cổ - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, điểm co cứng cơ, hội chứng rễ thần kinh, tầm vận động cột sống cổ - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, điểm co cứng cơ, hội chứng rễ thần kinh, tầm vận động cột sống cổ - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu - Khám: điểm đau, điểm co cứng cơ, hội chứng rễ thần kinh, tầm vận động cột sống cổ - Điều trị: Thuốc, vật lý trị liệu, vận động trị liệu

Xét nghiệm và CLS

Xquang, MRI cột sống cổ Không Không Không Không

Lượng giá

Mức độ đau theo thang điểm VAS, tầm  vận động cột sống cổ Mức độ đau theo thang điểm VAS, tầm  vận động cột sống cổ Mức độ đau theo thang điểm VAS, tầm  vận động cột sống cổ Mức độ đau theo thang điểm VAS, tầm  vận động cột sống cổ Mức độ đau theo thang điểm VAS, tầm  vận động cột sống cổ

Thuốc

Giảm đau, giãn cơ, vitamin nhóm B Giảm đau, giãn cơ, vitamin nhóm B Giảm đau, giãn cơ, vitamin nhóm B Giảm đau, giãn cơ, vitamin nhóm B Giảm đau, giãn cơ, vitamin nhóm B

Sinh hoạt

- Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp - Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp - Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp - Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp - Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp - Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp - Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp - Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp - Nghỉ ngơi trong giai đoan đau cấp - Vận động hợp lý sau giai đoạn cấp

Dinh dưỡng

Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng Tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng

Truyền thông cho người bệnh

Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập

Thảo kế hoạch ra viện

Tư vấn chế độ sinh hoạt, luyện tập, tái khám khi có bất thường