Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Một số loại chi phí nội trú

Khi điều trị nội trú, bạn sẽ cần chi trả một số loại chi phí theo quy định của bệnh viện. Dưới đây là thông tin về các loại chi phí nội trú cơ bản.

– Chi phí phòng
– Chi phí chăm sóc đặc biệt
– Chi phí liên quan đến phãu thuật/ thủ thuật (nếu có)
– Chi phí vật tư y tế
– Chi phí thuốc men
– Các chi phí phát sinh (chụp, xét nghiệm…) trong quá trình điều trị

 

Nhấn vào đây  để biết thêm thông tin chi tiết

Bài viết liên quan