Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Liên hệ hợp tác

 1. Liên hệ hợp tác quốc tế
Ms. Vũ Phương Mai

Email: Maivp1@hongngochospital.vn

Tel: 024 3927 5568 ext *2263

2. Liên hệ hợp tác công tác xã hội

Mr. Trần Đức Duy

Email: duytd@hongngochospital.vn

Tel: 024 3927 5568 ext*2248