Chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và tổ chức IOM giúp bạn nhanh chóng hoàn thành thủ tục, có được chứng nhận sức khỏe quốc tế chính xác và chính thống.