Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

THS.BSNT ĐỖ TRỌNG THIỆN

Chuyên Khoa

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Học vấn

2012-2018: Học Đại học Y Hà Nội
2018-2021: Thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc Gia, Bệnh viện Bạch Mai.

Hoạt động chuyên ngành

2018-2021: Thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ nội trú tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc Gia, Bệnh viện Bạch Mai.
2022: Bác sĩ Tâm lý và Sức khỏe Tâm thần tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Nghiên cứu chuyên sâu

- Đề tài nghiên cứu “Sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid 19”.
- 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế Healthcare và Tropical Medicine and Infectious Disease.

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ