Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

BSCK II – Phạm Đức Thịnh

Chuyên Khoa

Khoa Nhi

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 1967 - 1973: Học Đại học Y Hà Nội
+ 1973 - 2003: Giáo viên Bộ môn nhi - Đại học Y Hà Nội. Làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương
+ 1984 -1986: Chuyên gia y tế tình nguyện Việt Nam tại Cộng hoà São Tomé and Príncipe
+ Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Hoạt động chuyên ngành

+ 1974 – 2003: Giảng viên Đại học Y Hà Nội
+ 2004 – nay: Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Chuyên khoa sơ bộ thần kinh & điện não đồ
+ Chuyên khoa cấp một chuyến ngành Tâm thần
+ Chuyên khoa cấp hai chuyên ngành nhi khoa
+ Chuyên ngành tâm lý học lâm sàng
+ Giảng viên chính chuyên ngành Đại học Y Hà Nội

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ