Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

BS – Lê Đình Thái

Chuyên Khoa

Khoa Nội Chung

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2013)

Hoạt động chuyên ngành

- 2013 đến nay: Công tác tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

- Các vấn đề nội khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ