Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

TS.BSCK II – Đinh Đăng Hòe

Chuyên Khoa

Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)
+ Bác sỹ chuyên khoa II (Đại học Y Hà Nội – 1995)
+ Tiến sĩ Y khoa (Đại học Y Hà Nội – 2006)

Hoạt động chuyên ngành

+ 1982 – 2010: Giảng viên tại Đại học Y Hà Nội
+ 2010 đến nay: công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Các vấn đề tâm lý và sức khỏe tâm thần

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ