TS.BS – Đinh Đăng Hòe

Chuyên khoa:Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)

+ Bác sỹ chuyên khoa II (Đại học Y Hà Nội – 1995)

+ Tiến sĩ Y khoa (Đại học Y Hà Nội – 2006)

Hoạt động chuyên ngành:

+ 1982 – 2010: Giảng viên tại Đại học Y Hà Nội

+ 2010 đến nay: công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu:

Các vấn đề tâm lý và sức khỏe tâm thần

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt