TS.BS – Đinh Đăng Hòe

Chuyên khoa:Khoa Tâm lý và sức khỏe tâm thần
Ngôn ngữ:Anh
Học vấn:

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội (1979)

+ Bác sỹ chuyên khoa II (Đại học Y Hà Nội - 1995) + Tiến sĩ Y khoa (Đại học Y Hà Nội - 2006)
Hoạt động chuyên ngành:
+ 1982 - 2010: Giảng viên tại Đại học Y Hà Nội + 2010 đến nay: công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc
Nghiên cứu chuyên sâu:Các vấn đề tâm lý và sức khỏe tâm thần
hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt