Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH

17/04/2021

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng điều dưỡng và hộ sinh với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp. 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng bác sĩ

05/10/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng bác sĩ tất cả các chuyên khoa với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp.  Thông...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Sale

30/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng 10 Nhân viên Sale với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Telesale

18/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Telesale với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên thị trường

18/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng 2 Nhân viên Thị trường với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng NHÂN VIÊN SALES / SALES ADMIN

18/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng 2 Nhân viên Sales/Sales admin với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp. 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Sale

18/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng 4 Nhân viên Sale với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng bác sĩ Y học dự phòng

22/06/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng 2 bác sĩ Y học dự phòng với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp. 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Kế toán

10/06/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng nhân viên kế toán có kinh nghiệm với chế độ lương thưởng hấp dẫn và được hưởng ưu đãi về các dịch vụ y tế của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng chuyên viên phôi học

15/05/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng chuyên viên phôi học thực hiện các công việc phòng thí nghiệm IVF. Làm việc trong môi trường y tế thân thiện, chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến...