Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Tuyển dụng

Tuyển dụng chuyên viên phòng định giá

03/11/2021

Thông tin tuyển dụng: Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phòng Định Giá : 04 người Địa điểm làm việc: Bệnh viện Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh: 08 Châu Văn Liêm – Nam Từ Liêm – Hà Nội Mức...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

15/07/2021

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự có kinh nghiệm với chế độ lương thưởng hấp dẫn và được hưởng ưu đãi về các dịch vụ y tế của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Kế toán thanh toán

23/06/2021

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng nhân viên kế toán có kinh nghiệm với chế độ lương thưởng hấp dẫn và được hưởng ưu đãi về các dịch vụ y tế của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Y tế

17/06/2021

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng nhân viên y tế có kinh nghiệm với chế độ lương thưởng hấp dẫn và được hưởng ưu đãi về các dịch vụ y tế của bệnh viện.

TUYỂN DỤNG TỔNG ĐÀI VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

20/04/2021

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng lễ tân với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp. 

TUYỂN DỤNG LỄ TÂN

17/04/2021

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng lễ tân với mức lương cạnh tranh hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp. 

TUYỂN DỤNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ HỘ SINH

17/04/2021

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng điều dưỡng và hộ sinh với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp. 

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng bác sĩ

05/10/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng bác sĩ tất cả các chuyên khoa với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển và thăng tiến sự nghiệp.  Thông...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Sale

30/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng 10 Nhân viên Sale với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Telesale

18/07/2020

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tuyển dụng Nhân viên Telesale với mức lương cạnh trang hấp dẫn, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có cơ hội phát triển.