Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

Tuyển dụng

Bệnh viện Hồng Ngọc tuyển dụng 03 nhân viên phục vụ nhà hàng

21/02/2020

Thực hiện set up, đảm bảo giữ gìn vệ sinh tại khu vực làm việc, tư vấn món ăn cho khách hàng và nhận yêu cầu gọi món của khách và chuyển tới các bộ phận liên quan.