Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 8/2023

09/08/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1.Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tiêu hóa 03 Fulltime 3. Bác sĩ Phòng khám Nội tổng hợp ...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 8/2023

09/08/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Phát triển thị trường 01 Fulltime 2. Giám sát kinh doanh 03 Fulltime 3. Nhân viên Phát triển thị trường 05...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 7/2023

08/07/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Phó phòng kinh doanh 01 Fulltime 2. Trưởng nhóm kinh doanh dịch vụ Nha khoa 01 Fulltime 3. Nhân viên phát triển thị...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 7/2023

08/07/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 03 Fulltime 2. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02 Fulltime 3. Bác sĩ Nội truyền nhiễm 03...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 6/2023

09/06/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Tiktok 01 Fulltime 2. Nhân viên Thiết kế đồ họa 01 Fulltime 3. Nhân viên quay dựng 01 Fulltime 4. Nhân...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 6/2023

09/06/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 03 Fulltime 2. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02 Fulltime 3. Bác sĩ Nội truyền nhiễm 03...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 5/2023

12/05/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 03 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch 03 Fulltime 3. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 5/2023

12/05/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Phó phòng kinh doanh 01 Fulltime 2. Trưởng nhóm Content 01 Fulltime 3. Trưởng nhóm Tiktok 01 Fulltime 4. Nhân viên Content social...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 4/2023

19/04/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 03 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch 03 Fulltime 3. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 4/2023

19/04/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Content 01 Fulltime 2. Nhân viên Content 01 Fulltime 3.Nhân viên Content Creator ( khoa IVF) 01 Fulltime 4. Nhân viên...