Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Tuyển dụng

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 6/2023

09/06/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Tiktok 01 Fulltime 2. Nhân viên Thiết kế đồ họa 01 Fulltime 3. Nhân viên quay dựng 01 Fulltime 4. Nhân...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 6/2023

09/06/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 03 Fulltime 2. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02 Fulltime 3. Bác sĩ Nội truyền nhiễm 03...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 5/2023

12/05/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 03 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch 03 Fulltime 3. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 5/2023

12/05/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Phó phòng kinh doanh 01 Fulltime 2. Trưởng nhóm Content 01 Fulltime 3. Trưởng nhóm Tiktok 01 Fulltime 4. Nhân viên Content social...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Y tế tháng 4/2023

19/04/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 03 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch 03 Fulltime 3. Bác sĩ Can thiệp tim mạch 02...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc thông báo tuyển dụng khối Phi y tế tháng 4/2023

19/04/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Content 01 Fulltime 2. Nhân viên Content 01 Fulltime 3.Nhân viên Content Creator ( khoa IVF) 01 Fulltime 4. Nhân viên...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh thông báo tuyển dụng tháng 3/2023

10/03/2023

Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Content 01 Fulltime 2. Nhân viên Content 03 Fulltime 3. Nhân viên Phân tích quản trị 04 Fulltime 4. Nhân viên phát...

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh tuyển dụng bác sĩ tháng 3/2023

10/03/2023

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Bác sĩ Nội tổng hợp 05 Fulltime 2. Bác sĩ Nội tim mạch 03 Fulltime 3. Bác sĩ Nội hô hấp 03 Fulltime...

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN THÁNG 12

04/11/2022

I. Các vị trí tuyển dụng: – Nhân viên Bếp bánh (Làm việc tại Yên Ninh): 01 – Nhân viên Bếp chính (Làm việc tại Yên Ninh): 01 – Lễ tân khách sạn: 02 II. Yêu cầu tuyển dụng 1....

TUYỂN DỤNG KHỐI PHI Y TẾ

04/11/2022

I. Các vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Số lượng Hình thức làm việc 1. Trưởng nhóm Tiktok 01 Fulltime 2. Nhân viên Google Ads 01 Fulltime 3. Nhân viên Phân tích quản trị 05 Fulltime 4. Nhân...