1900 636 555

024 3927 5568

  |  

Tư vấn sức khỏe

Nội dung khám sức khỏe xuất khẩu lao động

Mỗi một công ty hay quốc gia lại đề ra những chỉ tiêu sức khỏe khác nhau đối với các cá nhân muốn xuất ngoại làm việc hoặc học tập

Gói khám sức khỏe định kỳ dành cho cá nhân

Khám sức khỏe định kỳ là việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp mỗi người có thể chủ động nắm bắt được tình trạng sức khỏe của bản thân.