Mã y tế:

Ngày:

Thông tin bệnh nhân

  • Họ và tên :
  • Ngày sinh :
  • Giới tính :
  • Địa chỉ :
  • Mã y tế :

Thông tin chi tiết

hongngoc
Chăm sóc mẹ và bé với Hongngoc CareCài đặt