1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Thông báo: tìm chủ nhân của số vàng rơi tại bệnh viện Hồng Ngọc

Sáng thứ 7, ngày 25/2/2012, trong lúc làm việc, nhân viên bệnh viện đa khoa Hồng Ngọcnhặt được 1 số vàng.
Bệnh viện Hồng Ngọc đã thông báo ngay tới tất cả các khách hàng khám bệnh ngày 25/2 nhưng hiện số vàng trên vẫn chưa có người nhận.
Quý khách nào là chủ nhân của tài sản nêu trên, xin mời đến nhận tại lễ tân tầng 2 bệnh viện Hồng Ngọc (55 Yên Ninh, Hà Nội).
                                                                                                                      
                                                                                                                    
                                                                                                                                            Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Bài viết liên quan