SMedic365 - Tải App để nhận kết quả khám tại Hồng Ngọc

Thay vì phải đến tận nơi, bạn có thể chủ động nhận kết quả khám mọi lúc mọi nơi

https://hongngochospital.vn