HỆ THỐNG PHÒNG NỘI TRÚ

Các hạng phòng tại Bệnh viện Hồng Ngọc - PTM

PHÒNG
ĐƠN

PHÒNG
ĐÔI

PHÒNG
DELUXE

COPYRIGHT @2015 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC. ALL RIGHTS RESERVED

Hotline

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

0911 908 856

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC

55 Yên Ninh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

024 3927 5568 ext *0