1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Phát hiện dị tật thai nhi vào thời điểm nào?

Siêu âm khi mang thai mấy tháng có thể phát hiện được dị tật ở thai nhi? Có thể phát hiện được di tật loại nào?
Trả lời

phat-hien-di-tat-thai-nhi-1

Phát hiện dị tật bằng siêu âm có 3 thời điểm:
– Thứ nhất là 11 tuần đến 13 tuần.
– Thứ hai là 21 tuần đến 23 tuần.
   
– Thứ 3 là 28 tuần đến 32 tuần.
vòa (như thai vô sọ, mất bàn tay, sứt môi, hở vòm…), hoặc có một số dấu hiệu nghi ngờ trên siêu âm về bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể thì sẽ được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết.

Bài viết liên quan