Khoa Dược

Cùng với sự ra đời của bệnh viện Hồng Ngọc từ ngày đầu, Khoa Dược đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hệ thống Hồng Ngọc. Khoa có kho thuốc với hàng ngàn loại vật tư khác nhau, được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Dược phẩm trong kho của bệnh viện liên tục được kiểm tra về số lượng, hạn sử dụng cũng như các chỉ tiêu về chất lượng khác để có kế hoạch nhập thuốc mới thường xuyên đảm bảo phục vụ tốt nhất việc điều trị của bệnh nhân.

Nhiệm vụ chính của khoa Dược:

   •    Cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao để phục vụ bệnh nhân.
   •    Cung cấp đầy đủ thuốc cho điều trị, vật dụng y tế, hóa chất … cho công tác chuyên môn của bệnh viện
   •    Kiểm tra dược, hỗ trợ công tác dược lâm sàng và thông tin về thuốc, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đạt hiệu quả điều trị cao trong bệnh viện.
   •    Tham gia quản lý chi phí thuốc, giúp đạt hiệu quả cao mà lại tiết kiệm về kinh tế
   •    Quản lý xuất nhập khẩu thuốc, hóa chất y cụ, vật tư bằng hệ thống công nghệ thông tin.
   •    Nhà thuốc phục vụ bệnh nhân theo yêu cầu
   •    Có đủ phương tiện kỹ thuật để bảo quản thuốc

Khoa Dược được bố trí ngay vị trí trung tâm gần sảnh tiếp đón, giúp bệnh nhân dễ dàng nhận thuốc cũng như thuận tiện trong công việc liên hệ của các y tá, bác sĩ với khoa.

         IMG_8019          quay-duoc-2

Bài viết liên quan

Khoa Dược
Khoa Dược

Khoa có kho thuốc với hàng ngàn loại vật tư khác nhau, được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Dược phẩm trong kho của bệnh viện liên tục được kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng để đảm bảo phục vụ tốt nhất việc điều trị của bệnh nhân.