Cấp cứu: 1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCK II – Phan Thị Ánh Tuyết

BSCK II,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Lê Văn Hân

BSCK II,

Khoa Ngoại Chung,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK II – Phạm Thế Chúc

BSCK II,

Khoa Chẩn đoán hình ảnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK II – Lê Trúc Thủy

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Hồ Thị Thu Hà

BSCK II,

Khoa Nội Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Ths.Bs Saing Pisy

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

THS.BS Đoàn Nguyệt Ánh

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Chu Quang Liên

BSCK I,

Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Hoàng Hồng Tâm

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

Ths.Bs – Nguyễn Song Hào

Thạc sĩ,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,