Cấp cứu: 1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BSCK I – Tạ Thị San

BSCK I,

Khoa Sản - Phụ Khoa,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK I – Trần Thị Duyên

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Bs – Nguyễn Thị Phương Mai

BSĐK,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BS – Nguyễn Thị Xuân

BSĐK,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK I – Trần Thị Ngọc Lan

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Savico,

BSCK I – Lê Thu Trang

BSCK I,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

BSCK I – Đỗ Tuyết Mai

BSCK I,

Khoa Ung bướu,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Phạm Thị Nga

BSCK I,

Khoa Ung bướu,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

Bs – Mai Hồng Vân

BSĐK,

Khoa Tai - Mũi - Họng,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,

Ths. Bs – Lê Văn Giáp

Thạc sĩ,

Khoa Tim mạch,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,