Cấp cứu: 1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

Đội ngũ chuyên gia

BS – Đoàn Thị Yến

Bác sĩ,

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Lương Thị Huế

Bác sĩ,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đào Thị Lanh

Bác sĩ,

Khoa Dược,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Bùi Văn Vĩnh

Bác sĩ,

Khoa Xét nghiệm và giải phẫu bệnh,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Đinh Ngọc Hoa

Bác sĩ,

Khoa Nhi,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BS – Nguyễn Đức Mạnh

Bác sĩ,

Khoa Nội Chung,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

PGS.TS.TTND – Lê Văn Thạch

Bác sĩ, Phó Giáo sư, Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ,

Khoa Nội Chung, Khoa Hồi sức tích cực - ICU,

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh,

BSCK II – Cao Độc Lập

BSCK II, Thầy thuốc ưu tú,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK I – Từ Đức Sắc

BSCK I,

Khoa Ngoại Chung,

BVĐK Hồng Ngọc Yên Ninh,

BSCK II – Phạm Đức Thịnh

BSCK II,

Khoa Nhi,

Phòng Khám Đa Khoa Hồng Ngọc Keangnam,