Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

TS.BS. Wichai Termrungruanglert

Chuyên Khoa

Khoa Ung bướu

Ngôn ngữ

Anh - Thái

Học vấn

+ 1985: Tốt nghiệp bác sĩ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại Đại học Chulalongkorn
+ 1995-1996: Học bổng bác sỹ y khoa chuyên ngành ung thư phụ khoa tại đại học Texas. Trung tâm ung thư Anderson Hoa Kỳ.

Hoạt động chuyên ngành

+ Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan
+ Chứng chỉ của Hội đồng ung thư phụ khoa Thái Lan

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ