Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

TS.BS. Kunthida Rithirangsriroj

Chuyên Khoa

Khoa Ung bướu

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ 2006: Đại học Chulalongkorn
+ 2014: Học bổng nghiên cứu sinh chuyên ngành ung thư phụ khoa, đại học Chulalongkorn

Hoạt động chuyên ngành

+ 2012: Chứng chỉ của Hội đồng Sản phụ khoa Thái Lan

Nghiên cứu chuyên sâu

+ Ung thư phụ khoa/ Sản phụ khoa

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ