Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

Ths.BSNT Đỗ Huy Hoàng

Chuyên Khoa

Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học vấn

- Tốt nghiệp đại học Y Hà Nội 2014.
- Tốt nghiệp bác sĩ nội trú Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 2017.
- Thực tập tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Ung bướu tại bệnh viện Amiens du Nord, Pháp, 2014.
- Học DFMSA (bác sĩ thực hành nội trú) tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp chuyên sâu Cơ xương khớp, bệnh viện Cochin B, Paris, Pháp 2019.
- Tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại Pháp về chẩn đoán và can thiệp trong các bệnh lý cơ xương khớp.
- Chứng chỉ can thiệp điện quang tại bệnh viện đại học Y Hà Nội 2022.
- Chứng chỉ can thiệp dưới siêu âm các bệnh lý về Ung bướu tại bệnh viện K3, Tân Triều.

Hoạt động chuyên ngành

- Từng công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp bệnh viện Bạch Mai (2017-2019).
- Từng công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp tại bệnh viện K3 Tân Triều (2019-2022).

Nghiên cứu chuyên sâu

- Đồng tác giả Bài báo khoa học về nút động mạch tiền liệt tuyến trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt: Anatomical characteristics and variants of prostatic artery in patients of benign hyperplasia protate by digital subtraction angiography. Open Access Maced J Med Sci, 2019.
- Đồng tác giả Bài báo khoa học về chuyên ngành cơ xương khớp: Pseudotumoral calcinosis in systemic sclerosis: Data from systematic literature review and case series from two refferal centres. Semin Arthritis Rheum. 2020.
- Tác giả chính bài báo khoa học chuyên ngành cơ xương khớp: Preoperative ultrasonography and magnetic resonance imaging evaluation of the position of the neurovascular bundle for Dupuytren ‘s disease of the fifth digit. Clin Ter. 2021.

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ