Hotline: 024 7300 8866

Cấp Cứu Ngoài BV: 1900 636 555

  |  

ThS.BS – Phan Thị Sinh

Chuyên Khoa

Khoa Cơ - Xương khớp

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

- Tốt nghiệp Thạc sĩ - Đại học Y Hà Nội (2020)
- Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Bệnh viện - Đại học Y Hà Nội (2021)
- Chứng chỉ siêu âm tổng quát - Bệnh viện Bạch Mai (2021)
- Chứng chỉ tiêm khớp - Bệnh viện Bạch Mai

Hoạt động chuyên ngành

- 2018-2021: Bác sĩ nội trú thực hành Bệnh viện tại Bệnh viện Bạch Mai
- Hiện tại: Công tác tại Khoa Cơ Xương Khớp Bệnh viện Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Đề tài Thạc sĩ cấp trường - Đại học Y Hà Nội

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ