Cấp cứu: 1900 636 555

024 7300 8866

  |  

ThS.BS – Phan Thị Sinh

Chuyên Khoa

Khoa Cơ - Xương khớp

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Thạc sĩ đại học Y chuyên ngành Cơ xương khớp
+ Chứng chỉ siêu âm khớp, tiêm khớp Bạch Mai

Hoạt động chuyên ngành

5 năm làm bác sĩ nội trú Cơ xương khớp Bạch Mai

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ