1900 636 555

+(84-24) 3927 5568

  |  

TS.BS Đoàn Thị Nguyệt Ánh

Chuyên Khoa

Khoa Tai - Mũi - Họng

Ngôn ngữ

Anh

Học vấn

+ Tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng (2001)
+ Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, Đại học Y Hà Nội (2007)
+ Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội

Hoạt động chuyên ngành

+ 2002 – 2009: Giảng viên Bộ môn Tai – Mũi – Họng, Đại học Y Hải Phòng
+ 2009 đến nay: Công tác tại Khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Nghiên cứu chuyên sâu

Thành tựu chuyên môn

Tư vấn của bác sĩ